onsdag den 7. juni 2017

” Tro på dig selv – nogen skal jo”


Den forbedrende Uddannelse bliver til en social/kommunal klientforanstaltning, hvis regeringens forslag går igennem
Regeringens udspil om en ny forberedende uddannelse er på flere måder et godt initiativ, baseret på Ekspertgruppens udspil. ” Man må konstatere der er sket et kollektivt svigt” siger Statsministeren og udspillets slogan bekræfter nærmest, at de unge skal tro på sig selv, underforstået: for ellers er du i kommunens vold, ligesom kontanthjælpsmodtagere, jobsøgende og andre klienter, selv om det er omskrevet til – ”det gør vi”
Dog, hvis man tænker over det, skal man måske lykønske Finansministeriet for atter en gang at ødelægge noget der kunne blive godt og visionært, fordi regnearkene skal bestemme, hvad der er klogt, fordi de kortsigtede økonomiske tanker er i højsædet hos regnedrengene, hvor middelmådighed er en dyd.

DE UNGE I CENTRUM
Vi skal rydde op og forenkle siger regeringen, der er behov for at tænke nyt. Det lyder jo altid tiltalende, hvis politikerne vil det. Det er rigtigt, at der i dag er for mange tilbud, som kommunerne kan spekulere i – og gør det – det er rigtigt der skal være større enkelhed i tilbuddet. Vi nedlægger produktionskoler, AVU, FVU, EGU, KUU og så videre og gør det til en helhed, jamen hurra da. Hvis det så skal være ambitiøst, skal man være i øjenhøjde med de unge, være klar på at se på, at mennesker lærer på forskellige måder, være opsat på, at de kloge hænder møder de kloge hoveder, at se i øjnene, at tingtager tid og at unge mennesker skal have den tid der skal til, for at de får de bedst mulige vilkår at udvikle sig på. Det er nødvendigt at se på, at det er individuelle læremål der skal til for at alle føler sig tilpas i fornyelsen. Det kræver resurser, det er ikke nok med kontaktperson, der skal gode lærere til. I øvrigt er det godt at de findes allerede nu, de skal bare have et kompetenceløft, som der er lagt op til.
Så kunne jo være godt, hvis det vi gør så også er klogt og visionært. Det er netop her man kan sætte sine tvivl, godt nok nævner oplægget, at ” IT forståelse er vigtigt, da de unge skal kunne begå sig i den digitale virkelighed på fremtidens arbejdsmarked” – jamen dog, er det ikke sådan, at der skal styrkes konkrete kompetencer inden for de færdigheder der handler om IT, teknologi og fremtidens arbejdsredskaber på alle områder. Er det ikke sådan, at de nye forberedende uddannelser skal til at se på, hvordan man arbejder med de færdigheder inden for alle områder. Det betyder en voldsom opgradering af underviserne, en styrkelse af konkrete færdigheder i brugen af moderne computerteknologi, at de unge kommer til at møde voksne der kan inspirere dem til at arbejde med det. Så er det måske værd at tænke over, at de unge op-vokser om kranset af moderne teknologi, at de har flere kompetencer end de selv aner og at de skal lære at opdage det.

KOMMUNAL STYRING
Under statens kontrol

Det er en rigtig god idé at vejledningen bliver forankret i kommunerne, godt at slå ungvejledninger på jobcentre og ungindsats i kommunerne sammen med Ungdommens Undandelsesvejledning og på den måde få en samlet indsats der kan være til gavn for de unge. Det er godt at kunne forankre vejleder, kontaktpersoner i en enhed og få fjernet de overflødige indsatser.
Det er en god tanke at skifte 95% målsætningen ud med en erkendelse af, at der skal være plads til alle og muligheder på flere planer for alle. Det er en god ide at få ryddet ud i det rod af tilbud der er i dag, det er så vigtigt at der også bliver sat en stopper for, at kommunerne har muligheden for at spekulere økonomisk i de unges fremtid.
Det er vigtigt, at den nye Forberedende Grunduddannelse bliver ligestillet med andre uddannelser og bliver en del af statens tilbud, så det ikke bliver de enkelte kommuner der skal slås med økonomi til børnehaver, asfalt, folkeskoler og så ungdomsuddannelser -.
Den nye uddannelse skal være en rigtig uddannelse, en vej hvor unge kan se sig selv på lige fod med de andre valg der er mulige i vores uddannelsessystem, en vej der fører videre frem, en uddannelse hvor man kan stoppe på et assistentniveau med basiskompetencer, se på mulighederne for job og så senere fortsætte uddannelsen på et nyt plan. En virkelig ambitiøs fremadskuende vej for de unge, med de unge i centrum.

De unge fortjener at blive behandlet ordentligt, at blive set som hele mennesker, der bare har brug for at gå en anden vej, en vej hvor man kan få afprøvet sine kloge hænder, sine anderledes ideer og sine kreative talenter for at finde det rigtige spor i livet. De unge skal ikke starte uddannelses livet med at være klientgjort og fastlåst i kommunerne, hvor de bliver bundet til der hvor de er og hvor det frie uddannelses valg ikke bliver håndhævet på lige fod med andre unge der skal i uddannelse.
Derfor skal den nye Forbedrende uddannelse være på lige fod med et valg til erhvervsskoler eller gymnasier og ikke blive en kommunal parkering, hvor man igen har tænkt på de unge som svage.
De halvtreds tusinde man taler om er ganske almindelige mennesker der har brug for en anden vej til et godt liv end de fleste.

Kommunerne skal styrke vejledningen, styrke forberedelse af alle de unge der kommer fra folkeskolen og sørge for at de alle sammen kommer på det rette spor.

SPAREPLAN OG SKOLEYDELSEN
Udspillet er endt i en mere eller mindre synlig spareplan. Vi beholder de 2 procent omprioriteringsbedrag, vi flytter rundt på midlerne i institutionerne og værst af alt vi fjerner skoleydelsen for de unge under 18 år.
Så bliver det stadig sådan, at det som altid, bedre vil kunne betale sig for kommunerne, at sende dem på erhvervsskole, på gymnasiet eller HF, her er de ude af den kommunale kasse, på den måde er fornyelsen så, hen til kommoden og tilbavs igen. Nej alle unge skal videre i uddannelse og dem der skal på den forberedende, så fjerner man den økonomiske spekulation.
I efteråret mere end halverede man skoleydelsen for de unge under 18 år og for de hjemmeboende over 18 år på Produktionsskolerne og skabte nogle vanskeligheder for de svageste familier. Det førte til protest og demonstrationer på Christiansborg. Unge kom fra hele landet, for at råbe vores politikere op, nogle holdt taler andre sagde – vi gjorde hvad vi kunne og fik da reddet halvdelen af jeres ydelse. Nu tager man så det sidste fra dem, det de troede trods alt var tilbage, det sidste incitament til at lære at gå på arbejde, det sidste håb om værdighed, den mulighed der trods alt var for at kunne betale en busbillet. Det skal kunne betale sig at arbejde og det bør være sådan, at det også skal kunne betale sig at lære at arbejde. Politikerne argumenterede før jul med, at det var et negativt incitament at få skoleydelse, at dem der kommer familier med god økonomi jo ikke har brug for det. Disse politikere overser, at de har udhulet kassedamen, de lavtlønnede og kontanthjælpsmodtageres økonomi så voldsomt, at vi nu kan tale om fattige mennesker i Danmark, der skal skabe håb for deres unge. Skoleydelsen for dem over 18 år bliver heller ikke en ligestilling med SU, husk på her arbejder vi med dem vi kalder for de svageste grupper, dem der i forvejen ligger ned, på grund af svag økonomi, kontanthjælpsloft, så er der ingen grund til andet end at give dem lidt dårligere vilkår end alle andre unge. Så er det jo et rigtigt billigt og nærmest uforskammet tilbud, at sige dine forældre mister ikke noget ved at du arbejder.

ENSARTET TILBUD PÅ ALLE UDDANNELSER – FORDI – VI TROR PÅ ALLE UNGE


Ingen kommentarer:

Send en kommentar