onsdag den 7. juni 2017

ILDSJÆLE STYRER FOR VILDT – STATSMINISTER

Det er altid godt når man kan blive inspireret til at se løsninger på en udfordring klart. Netop Statsministerens kronik i Politiken omkring en forfejlet uddannelsespolitik viser vejen frem for den Forberedende Grunduddannelse.
Lidt nedladende siger Statsministeren, at det ”måske er meget godt, at en ildsjæl kører en produktionsskole, men det er jo ikke godt nok” i sin kronik om forfejlet ungdomsuddannelse.
Det er interessant, at man pludselig ser på Ildsjæle som noget amatøragtigt; nogle mennesker, der ikke gør det godt nok. Danmarks vækst er skabt af ildsjæle, folk der har brændt for de ideer og tanker de har. Lego, Vestas, Danfoss, Grundfos, A.P. Møller og tusinder flere har knoklet og stadig knokler for at skabe og udvikle det Danmark vi lever i. Den pædagogiske forandring for frie skoler i Danmark er skabt af Grundtvig, Kold og glem ikke at folkeskolen, som vi skælder ud på, er bygget op af ildsjæle, der vil mennesker det godt. Det er måske menneskesynet den er gal med, når man nedgør ildsjæle.
Nu forhandler man, blandt så mange andre emner om regeringens udspil til den Forberedende Grunduddannelse, et oplæg hvor man har udvandet et glimrende oplæg fra en ekspertgruppe og kommet med noget rod.
Hvorfor postulere, at man tror på de unge og vil gi dem en ligeværdig chance, for derefter - når der skal handles - at plukke de rosiner ud af kagen, der passer i den finansministerielle dagsorden - uden hensyn til helheden i anbefalingerne fra ekspertgruppen, som netop er afgørende for at skabe noget, der reelt forbedrer tilbuddet? Sådan går det når man lader uddannelsespolitik styre af et Finansministerium, der ikke ved noget som helst om, hvad der er professionelt pædagogisk arbejde, det er i al fald ikke New Public Management og regneark. Der er en klar fornemmelse af, at finansministeriet har en repræsentant siddende med ved bordet, med sit regneark, ved alle afgørende forhandlinger.
Det er klart, at der skal sættes fokus på, at det her udspil skal kunne udmønte sig i noget, der er godt for de unge. En helt ny uddannelsesvej, der på lige fod med de andre tilbud, erhvervsskolerne, gymnasiet, kan give de unge en reel mulighed for at komme videre i livet. Politikerne på Christiansborg har nu en mulighed for at skabe et nyt, sammenhængende tilbud for de unge, der skal bruge mere tid. En forudsætning for at dette lykkes, er, at man ser ekspertgruppens anbefalinger som en helhed, hvor de enkelte elementer understøtter hinanden. 
En god tanke til regnearksholderen kunne være at se i øjnene, at det er ildsjælene der igennem 30-40 år har bygget de bærende og solide platforme rundt om i Danmark, der danner fundamentet for den nye Forberedende Grunduddannelse. Det er både naturligt, fornuftigt og økonomisk ansvarligt at tage udgangspunkt i de velfungerende produktionsskoler, der findes i dag. 
Det er fornuftig reformpolitik at videreudvikle det, der har vist sit værd. Man kommer langt ved at rydde uhensigtsmæssige hindringer af vejen og udnytte de bygninger der i dag er til rådighed og evt. udvide dem, hvor der er behov. Udvikle almenundervisninger yderligere og få integreret de dele fra VUC der skal til. Den modulopdelte struktur i den nye uddannelse hjælper måske på overskueligheden, men tilgodeser næppe den enkelte unges behov. Også her er det værd at tænke sig om en ekstra gang.

Kommunerne er det sted, hvor det er naturligt at lægge ansvaret for vejledningen af de unge. Også her er det ildsjælene, der gør en forskel til gavn for de unge, som vores statsminister vil hjælpe. Man fristes til at spørge: hvad er tilbage, når ildsjælene er gået? Nu har vi så chancen for at skabe et nyt – og forhåbentligt - bedre fundament for de unge, med den rigtige vejledning og de gode støttemuligheder, som kommunerne har til rådighed. Væk med hurtige fix og utallige forløb af 20 uger på VUC, der løber op i flere år, med et stort fravær, år der ikke fører den unge videre i livet.

Det er nu muligheden for at skabe en god, statslig finansieret ungdomsuddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse, er der. Det er nu, at muligheden for at skabe en ligeværdig vej for de unge, der har brug for mere tid til personlig udvikling og valg af uddannelse er til stede. Denne mulighed må ikke gå til spilde ved en rigid styring fra Finansministeriet, der alt for længe har fået lov at brede sig i alle fagministerier. Det er på tide at behjertede politikere tør trække en grænse. Det seneste af en lang række rædselsfulde resultater af denne uskik er den sølle tilstand SKAT befinder sig i, efter en årelang styring fra netop dette mest magtfulde af alle ministerier. Blottet for ildsjæle, befolket alene med kolde regneark uden forståelse for de sager, de ukvalificeret blander sig i.

Ildsjælene er der endnu, og de er klare til fortsat forandring og udvikling. To egenskaber, der til alle tider har kendetegnet den sande ildsjæl. Hvis politikerne tør sætte sagkundskab foran misforstået og fejlbehæftet managementtænkning, kan vi sammen skabe noget, der kan få de unge til at tro på sig selv. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar