lørdag den 17. juni 2017

ER DE UNGE GLEMT ELLER GLEMT


I den Ny forberedende Grunduddannelse

Mens forhandlingerne omkring den nye Forberedende Grunduddannelse går på og måske bliver afsluttet en gang efter sommerferien, så er der en masse unge mennesker og medarbejdere på Produktionsskoler, VUC og andre institutioner der bliver nødt til at holde vejret. De aner ikke hvordan deres fremtidige liv vil blive. De frygter kommunalisering, de håber de unge får en fair chance og får en fundamental grundlæggende uddannelse, der er anerkendt på lige fod med de andre uddannelser, med en ordentlig skoleydelse og en statslig forankring, der ikke belaster kommunerne yderligere, så de igen kommer til at oprette forunderlige afklarende tilbud.
Skoleydelsen
Politikerne argumenterede før jul med, at det var et negativt incitament, at få skoleydelse, at dem der kommer familier med god økonomi jo ikke har brug for det. Politikere overser, at de har udhulet kassedamen, de lavtlønnede og kontanthjælps-modtageres økonomi så voldsomt, at vi nu kan tale om at det er de fattige mennesker i Danmark, der skal skabe håb for deres unge er blevet endnu mere magtesløse. De unge vælger kontanthjælp frem for at gå på f.eks. produktionsskole, det kan bedre betale sig.
Og tillykke – de virker – I har forringet antal af elever og allerede nu har flere medarbejdere mistet deres arbejde.
Bliver den nye Forberedende Grund uddannelse så en fortsættelse af besparelser?
Det skal være undervisningsministeriet og forhandlingspartnerne der styrer, hvad der er bedst for de unge og finansministeriet skal kun bruges til at fortælle hvad det koster og ikke hvad de mener, det må koste. Det er for dyrt for vores samfund, at et finansministerium skal bestemme hvad der er bedst for de unge eller noget andet for den sags skyld. Livets udvikling kan ikke styres fra et regneark, vi har ikke råd til finansministeriets fejltagelser mere.
Man kan formode og forstå, at vores politikere kan føle et vældig pres, for at kunne nå frem til en ordentlig aftale der vil være det bedste for vores unge. Desværre tænker de mere på finansiering end på de unge.
Jeg synes de fra ekspertudvalgets arbejde har fået serveret et udgangspunkt der kan komme til at give god mening for et fremtidigt forberedende forløb, med en afslutning, hvor de unge opnår en kompetence på assistent niveau. Fokus skal være på hvad der er bedst for vores unge, derefter skal der tages hensyn til at Politikerne holder tusindvis af mennesker på pinebænken, mens de venter på, hvad der forekommer at være et økonomisk spil mellem regering, kommuner og forligspartnere. Der er ingen grund til at spekulere i præmieringsordninger, som trappemodeller og så videre, det skal være en regulær uddannelse.
Det er en pligt at få skabt det allerbedste for de unge. Det nytter ikke at man fortsat dyrker et forstokket menneskesyn, hvor man bortdømmer dem der skal bruge mere tid til at blive klar.
Det bør ikke være så svært at gribe en historisk mulighed for at skabe en uddannelse til gavn for de unge der skal bruge mere tid. Det kræver naturligvis, at man anerkender, at det er en uddannelse man skaber og ikke en klientgørende indsats – respekter, at det er en menneskeret at være søgende og famlende i sit valg af muligheder, når man er ung

Lyt til Ekspertudvalget.
Kommunerne skal ikke drive uddannelser efter folkeskolen, de skal sørge for en god vejledning, som de i forvejen har gode erfaringer med, de skal hjælpe de unge til ligeværdige muligheder.
På den måde skaber man det naturlige valg. Skal man på gymnasiet, erhvervsskolen eller har man brug for en forberedende grunduddannelse til at undersøge sine muligheder ud fra. Det bliver enkle og naturlige valg.
Lad produktionsskolerne være platform for den nye Forberedende Grunduddannelse uddannelse. De har platformen til det og det kan gøres på en forsvarlig og økonomisk fornuftig måde.
Sørg for at to år er er minimumstid, til at opnå et kompetenceniveau, som faglig assistent, er mulig.
Sørg for det er en individuel baseret uddannelse forankret i et fællesskab.
Det skal være en ligestillet statsfinansieret uddannelse på linje med erhvervsskoler og gymnasier.
Der skal være individuel fokus på den enkelte elevs kvaliteter. Vi taler om hvad de unge kan og vi taler ikke om hvad de ikke kan, det er ikke så interessant.
Der skal være en anstændig skoleydelse for dem under og over 18 år. Rul den tåbelige besparelse fra efteråret tilbage.
Medarbejderne skal sikres en kompetenceudvikling.
Det må ikke blive mastodont institutioner. Det giver fornuft, at bygge det nye på det vi allerede har gode resultater med. Det er evt. muligt at lægge nogle produktionsskoler sammen i tilbuddet.
De tre platforme i oplægget er værd at arbejde ud fra.
Der skat være en taxameterordning der er anstændigt
Få nu fjernet det tåbelige omprioriteringsbidrag på 2 %, der skal skabe større effektivitet. Kvalitet i en uddannelse handler ikke om at presse normeringerne op og op.
Finansministeriet vil, som altid spørge, hvor vil I få pengene fra?  og svaret er enkelt – det får vi ved at skabe en anstændig fremtid for vores unge, der kommer til at tjene det hele ind og mere til, på det arbejde de bliver kvalificeret til fordi vi har bygget vores uddannelsessystem for alle på tillid.
Det koster penge at tjene penge.
Vi ser frem til at få en fornuftig afklaring så hurtigt som muligt.
Alle involverede mennesker er klar til at omstille sig til en ny og spændende fremtid til gavn for de unge.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar