onsdag den 7. juni 2017

målgruppe diskussion

VUC lederne har ret i, at der er brug for et differentieret tilbud til de unge. Tanken om ’One size fits All’ er en utopi uden hold i virkeligheden. Der er desuden brug for et individuelt baseret tilbud til de unge, som er uafklarede. Netop Ekspertudvalgets inspiration fra Produktionskolerne tager højde for den mulighed. Det er rigtig, at der er nogle enkelte forsøg i Danmark, hvor VUC og Produktionskoler arbejder sammen og opnår gode erfaringer, som ville kunne bruges i den videre udvikling af den nye Forberedende Uddannelse.
Den måde VUC lederne ser på de 16 – 17 årige i relation til en fx 23 årig, på må bekymre. Den bygger på en forestilling om, at en 23 årig, der har været arbejdsmand, ser nedsættende på yngre mennesker og omvendt. Hvad sker der så, når der kommer en på 17 eller 19 år og en på 26? Ja, så risikerer man de fungerer i et fællesskab, inspirerer hinanden, knytter venskaber og lærer af hinanden. Har man i øvrigt nogensinde hørt om, at nogen har ødelagt et undervisningfællesskab kun fordi der er et alderspænd?
Hvis man, som, VUC taler om, at ”One size fits All” har man ikke forholdt sig til oplægget fra ekspertgruppen. Netop diversiteten i bl.a. alderspændet giver mening, fordi der er taget hensyn til de individuelle behov, som de enkelte har, ikke nødvendigvis ud fra alder, men ud fra behov.
Det er det fordi de unge har en differentieret problemstilling, og de vil netop vil være til gavn for hinanden i et undervisnings fællesskab. Se bare hvordan det er muligt at arbejde med voksenlærlinge på erhvervs uddannelserne på en konstruktiv måde, i et bredt alderfællesskab, hvor man inspireres trods det, at man har forskellig livserfaring.
En bred målgruppe giver mening, fordi den er udtryk for et nuanceret menneskesyn. Vi bør i mindre grad bare holde øjnene på, hvad folk har været dårlige til, men mere fokusere på, hvad den enkelte er god til. Ressourcer frem for mangler.  I oplægget er der også forslag om en styrket vejledning, der skal bakke op om dem, der har behov for støtte til deres udvikling - det kan ikke være bedre.
Jeg kan godt forstå, at VUC lederne vil reducere målgruppen, så man ikke mister kunder på VUC. Det går stik imod ideen om, at der skal laves en afklarende uddannelse, hvor det er muligt at gå i op til to år. Hvis man kun behøver 3 eller 6 måneder, er det også muligt i oplægget. Netop kombinationen af almen undervisning og værkstedsundrevisning giver i høj grad mulighed for at se hvad folk kan - og fokuserer ikke på, hvad de ikke kan.
Det er ikke bare skrivebords-arbejde; det er for en gangs skyld baseret på nogle mennesker, der har lyttet til, hvad der foregår i virkelighedens verden.
Måske skulle man hellere se på, at det er nødvendigt at rydde op i de mange forskellige kommunale tilbud, der er på området. Disse pop up tilbud skaber en unødvendig og forvirrende konkurrence. Heller ikke ekspertgruppen har fokus på disse knopskydninger og hvordan alle disse tilbud bliver finansieret i kommuner og regioner.
Problemet med alt for mange forskellige tilbud er langt større end alderspændet.
Det gælder om at se kvaliteten i at støtte hinanden på tværs af alder. Man skal ikke unødigt forvirre folk med for mange forskellige afklarende tilbud, men fokusere på, at det er en afklarende og forberedende uddannelse, der skal være omdrejningspunkt for afklaring og kvalificering. Den nye forberedende uddannelse peger hovedsageligt mod erhvervsiddannelserne, hvor vi har brug for, at der kommer flere elever, der er parate til uddannelserne, det får de bedre muligheder for i det nye tiltag.

Der er plads nok til det fine arbejde VUC udfører, bl.a. med HF, her kan man jo forestille sig, at der også er unge fra den afklarende uddannelse, der kan komme hen og fortsætte udviklingen. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar